Templates by BIGtheme NET

Ayrımcılıkla Mücadele İHOP’un temel çalışma alanlarından birini oluşturmaktadır. 2007 yılının aralık ayında Ankara’da gerçekleştirilen ve toplumun farklı kesimlerini temsil eden sivil toplum örgütleriyle bir araya gelen İHOP, yayınlar, çeviriler, toplantılar, raporlar ve yasa önermeleriyle çalışmalarına devam etmektedir.
2015 -2016 döneminde İnsan Hakları Ortak Platformu, bir yandan ayrımcılık yasağının kavranmasına yönelik sivil toplum örgütlerinin kapasitesini güçlendirmek için eğitim çalışmalarını sürdürmüş, diğer yandan “Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurumu” oluşturulması sürecini etkilemek, Türkiye’de ayrımcılıkla mücadele edecek bir yapının kuruluş sürecini yakından takip etmek üzere bir dizi faaliyet planlamış ve hayata geçirmeye gayret etmiştir.
İHOP 2017 yılında bu kurumun etkililiğini izleyecek bir çalışma programı yürütecektir.

Site kodlamasında Özgür Yazılım araçları kullanılmıştır. Tasarım HeretikHOST ve İHOP | CopyLEFT 2005-2015 | Destekleyen