Templates by BIGtheme NET

Mülteci Hakları Koordinasyonu ile ilgili daha geniş bilgiye www.multecihaklari.orgadresinden ulaşabilirsiniz.
Irak, Iran, Afganistan, Somali gibi ülkelerdeki zulüm ve savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan “mülteci” durumunda kişilere Türkiye’nin uluslararası hukuktan gelen yükümlülüklerine uygun bir şekilde koruma sağlanması için çalışmalar yürüten 5 insan hakları örgütü, bu alandaki işbirliği ve ortak mücadelelerini bundan böyle TÜRKİYE MÜLTECİ HAKLARI KOORDİNASYONU zemininde yürütecek.
Koordinasyon, 5 örgütün mülteci hakları alanında kendi bünyelerinde yürüttüğü çalışmalara ek olarak, kamuoyu ve karar vericiler nezdinde farkındalık oluşturmak, göç ve iltica alanındaki politika oluşturma süreçlerine insan hakları perspektifiyle müdahil olmak amaçlarına yönelik “birlikte hareket etme” iradelerinin bir sonucu olarak kuruldu.
Güvende olmadıkları ülkelerden kaçıp Türkiye’ye sığınan, sığınmak isteyen kişiler bakımından Türkiye’deki sığınma sisteminin ciddi sorunları ve eksiklikleri söz konusu. Sorunlar hem mevzuattaki boşluklar ve eksikliklerden, hem de “düzensiz göç kontrolü” ve iltica konusundaki uygulamayı yürüten Emniyet Genel Müdürlüğü’nün – bazı yönleriyle – hem ulusal mevzuat, hem de Türkiye’nin uluslararası insan hakları yükümlülüklerini hiçe sayan uygulamalarından kaynaklanıyor.
“Düzensiz göç” ve iltica konuları Türkiye’nin AB müzakere sürecinde çok önemli bir yer tutuyor. AB ülkeleri Türkiye’den Yunanistan ve diğer Avrupa ülkelerine yönelik düzensiz transit göç hareketlerini durdurmak için daha çok çalışmasını istiyor. Buna karşın, bu düzensiz göç dalgası içinde belki de çoğunluğu oluşturan savaş ve zulüm kaçkını mültecilerin durumu, “yasadışı göçle mücadele” politikaları arasında göz ardı ediliyor.
Mülteci Hakları Koordinasyonu zemininde güç birliği yapan 5 örgüt, “düzensiz göçmenler” ve mültecilere yönelik devlet politikalarının ve uygulamaların izlenmesi, özellikle Türkiye-AB süreci çerçevesinde devam eden yasa ve kurum oluşturma çabalarına uluslararası insan hakları normlarını esas alan katkılarda bulunmak,ve Türkiye kamuoyunda göçmen ve mültecilerin sorunlarına yönelik farkındalık ve sahiplenmeyi arttırmak için bundan böyle birlikte hareket edecekler.

Site kodlamasında Özgür Yazılım araçları kullanılmıştır. Tasarım HeretikHOST ve İHOP | CopyLEFT 2005-2015 | Destekleyen